Recent Changes - Search:

WNaS @ UNIK

Master Thesis

Security and Mobility
UniK, Kjeller

edit SideBar

Functionality of Alternative Broadband Access and Impact on Market


 • Masterthesis at UniK
 • Institute: UniK in co-operation with Telenor

Actions

 • Draft TOC -> 30.10.2006
 • Excel sammenligning 2001-2006 -> 25.10.2006, møte 1400-1530 etter Norsk UMTS Forum
 • Oct: Table of content
 • Nov 06 - Jan 07: assemble litterature for the technical part at one place. Make summaries in your own words
 • February 07: Write about Mesh Networks
 • Mars 07: Write about Cognitive Radio and the IEEE 802.22
 • April 07: Do the marketing research and write on marketing analysis
 • May 07: Complete the thesis.
 • Tuesday 28th May. First edition of Tteis ready.
 • Thursday 30th May. Thesis to print
 • Submission of thesis 1th June 2007
 • Internal Usage only

Beskrivelse

Dagens trådløseaksess er dominert av mobilnett med GSM og UMTS og private WLAN nett basert på 802.11 standarden. Markedssituasjonen kan endre seg raskt fordi nye aksessmetoder kommer på markedet. Dette gjelder Wimax, 802.20, CDMA2000 og kognitivradio. Disse radioteknologier benytter seg av metoder for en forbedret spektrum utnyttelse/ bruk som f.eks MESH teknologi, adhoc routing og dynamisk frekvensallokering. Oppgaven skal se på funksjonalitet av nye aksessmetoder, aktører i nordiske markedet og hvordan disse aktørene planlegger å bruke funksjonaliteten.

Hovedmål:

Vurdere ny funksjonalitet av alternativ radioaksess og hvordan en slik aksess kan påvirke dagens markedssituasjon for alternativ bredbånd.

Arbeidsoppgaver:

Del A: Teknisk analyse

1. Belyse alternative aksessteknologier for bredbånds radioaksess. Fokus skal være på WiFi og WiMAX. Framheve og diskutere hvilke faktorer gjør teknologien som en alternative til dagens mobilaksess. Etablere oversikt over mulighetene som ligger i alternativt aksess. _Potentielle kilder: FFI, Telenor, aktører,..._

2. Beskrive konsepter i kognitiv radio (eg. 802.22) i VHF/UHF bånd. Formidle konseptene sammen med den regulatoriske situasjonen i Norge. Vurdere hvordan kognitiv radio kan bli benyttet for offentlige mobile tjenester sammen eller i konkurranse med 3G/WLAN. _Potentielle kilder: Pål Orten (Nera/UniK - masterstudenter hos NTNU, modem), EU FP6-IST prosjekt WINNER, ... _

Del B: Markedsanalyse og potensiell utvikling

3. Anskaffe og formidle oversikt over alle WiFi og WiMAX aktører i Norden. Informasjon om hver aktør som vil være relevant er: Posisjon i verdikjeden, størrelsen, produktportfolje, og markedsposisjon. Denne informasjon benyttes for å skape et bilde av situasjon i det alternative bredbåndsmarkedet, basert på en tilsvarende kartlegging i 2001. Estimere mulige utviklingsveier. _Potentielle kilder: Telenor, firma informasjon_

4. Vurdere ny funksjonalitet av alternativt radioaksess og potensielle påvirkning på det bestående markedsbilde. Denne analysen skal utføres på to utvalgde områder ("features") i WiFi eller WiMAX (for eksempel. MESH networking eller Switched WiFi /CAPWAP) og vurder dennes kraft på markedet og aktørene. Gjennomføre en "SWOT" analyse for de utvalgde "features".

5. Vurder kognitivradios potensielle kraft på markedet, og om denne kan etablere en markedssituasjon lignende den identifisert

Contact information:

 • Saqib Rana, , mob: 906 86 920
 • Thomas Haslestad, , mob: 9708 2034
 • Josef Noll, , ph: 6484 4745, mob: 9083 8066

Categories:Networking, Beyond 3G, Mobile Services

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on January 07, 2009, at 04:33 AM EST