Recent Changes - Search:

WNaS @ UNIK

Master Thesis

Security and Mobility
UniK, Kjeller

edit SideBar

back to Toan

Fremdriftsplan

Juni

 • Paper submission til CogArt - FRP arkitektur Skriver om på FRP paperet og utvider den litt
 • 30. mai Ferdig med omstrukturering av paper hvor er hovedforandringer?
 • 04. juni Utkast av endring ferdig
 • 11. juni Klar for engelsk rens + små endringer
 • 15. juni Paper submission

OK - Submitted to ICCS-2010.org

Paper akseptert

August

 • Studere geocast for et overlay nettverk
  • Hvordan legge inn støtte for locality?
  • Hvordan er best måte å route det på?
  • Hvordan gjøre geocast/geo-search?
 • 21. juni Utforme ide til neste paper
  • Lese paper rundt dette og forme ide om hva som er SOTA
 • 28. juni Forslag til innhold i paper
  • funnet relevant background papers
  • ide for simulering
  • hva ønsker vi å oppnå?
   • Sjekke hvor lang tid før alle i en region får en melding
   • Prosent antall noder som får meldingen
   • Studere Størrelse på nettet
   • Hva med churn?
  • related work vi må ta med
  • related work vi kan sammenlikne med?
  • Simuleringskriterier?
 • 12. juli Implementasjon fasen - Teste?
  • Implementere våre ideer
  • Teste at dette fungerer - Bruke simulator ala NCTUns?
   • Droppet NCTUns og brukte PlanetSim
  • Finne mulighet for samme simuleringsforhold for de vi ønsker å sammenlikne med
 • August - Konferanse MobiQuitous2010. Submitted 08. august. Utsatt to uker.

August/September

Dato er "leveranse" dato. Bygge videre på ObeSA og FRP.

 • 29 august - Simulere FRP (meldingstyper). Bytte navn?
 • 05 september - Legge til støtte for mobilitet i ObeSA
  • Piggybacke meldinger?
 • 19 september - Simulere dette i f.eks PlanetSim
 • 03 oktober - Teste systemet med laptop og WiFi kanaler?
 • Oktober - Konferanse TBD

Oktober

Samtale for oppfølging

Indoor planning of spectrum - maybe FRP arkitektur in this paper?

Vision:

 • higher bandwidth needs radio planning, including indoor
 • outdoor position systems of limited use for indoor
 • co-registration of all access points with location and frequency
  • long term vision: AP is reporting network usage

How

 • each user contributes with measurements (community)
 • easy application to be used on advanced mobile phones (iPhone, Android)
 • reporting back to public database
  • connected to outdoor reference as OpenStreetMap
  • connected to indoor referece: how? building +
 • indoor sensing of position
  • indoor positioning?? (main question now) - "applicability of indoor positioning systems"
  • GPS signal level and number of satellites
 • SW functionality for indoor measurements of AP and location
 • practical example: N900, Android, iPhone
  • WLAN measurement

Mål

 • når er spektrum ledig i et geografisk område

Routing

 • se på rutingprotokoller (FRP)
Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on August 20, 2010, at 11:29 AM EST