Recent Changes - Search:

Research


edit SideBar


090106Telenor

Møte på telenor 9.1.2006

Josef Noll, Kjell Myksvoll, Haakon Eikenes & Thomas Halvorsen

Praktisk:

Kjøpe nfc 2 x 3220 + deksel hvis det er prismessig akseptabelt. Har lagt ut litt info om mobil og deksel her Arild Hemstad @ unik Få godkjenning av josef.

SMS

sms: header + udh + text (body)
udh: portnr.

SMS --OTA-> 3220 -> TEL/SMARTMX(A) / TAG(B)

A - Ønsket løsning. SMS sendes til mottakermobil og nøkkelkode lagres i smartMX-delen. *Sikkerhet*
B - Plan B. SMS sendes til mottakermobil og møkkelkode lagres i tag klistret på baksiden av mobil. *Meget dårlig sikkerhet* kun for testing.

SMS løsninger for studentene:

  • A) kannel fornebu (baltazar)
  • B) laptop med kannel
  • C) PATS (trondheim)

Flybillet-eksempel

Fysisk oppbygd user interface (NFC/RFID-leser, terminal, leser, visual Basic) --> url(med parameter) --> kannel --> sms

scenario 1 (server)

Taster man feil telefonnr får feil person tilgang Server - øker sikkerhet vha.

  • brukerkonto
  • tilbakemeldings-sms
  • eier må bekrefte via sms når gjest prøver å låse opp døra e.l. Dvs. at gjesten må vente til eieren ikke er opptatt.
  • whitelist (dvs. liste med godkjente nummer, skriver man et annet nummer enn et av disse vil ikke vedkommende få melding, tilbakemelding kan gis til "eieren").

1a. Bruke Java app til å sende sms

  • bra mhp demo
  • kan hente telefonnr fra ordliste
  • ved web-impl. kan id f.eks. hentes fra wap.unik.no/HelloWorld. Der får man et unikt X-Nokia-alias av typen MD5 hash som genereres av GSM-nøkkel. Knyttet mot brukerdatabase.

1b. skrive sms manuelt

Husets infrastrukt -på nett eller ikke?

Scenario 2 (stand-alone)

Her går det ann å generere applikasjon for hver access? Det står det litt om i SMS/WMA notatene her.

Thomas: dokumentere fremgangsmetoder for demo/implementering med Kjell neste uke.

Haakon: dokumentere databasekrav/modell / få tilgang til kannel/PATS

Eksempel på SMS

Tenke på: "repeating appointments":
SMS til PATS (2023) + "keyword f.eks. hus 1030-1130 hver lørdag"
Mobil -> PATS -> url til webservice (http/soap)
rest api (xml)

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on January 12, 2006, at 10:37 AM EST