Recent Changes - Search:

Research


edit SideBar


200510TelenorHome

Meeting between Telenor R&D researchers and UniK students in the home area

Wednesday 12.10.2005, 1230-1530, B7d (Building B, Floor 7)

Participants

 • Telenor R&D: Kristin Thrane, Kjell Myksvoll, Kjell Gjære, Pål Malm
 • UniK Students: Thomas, Haakon, Jamal, Ola, Erzsebet, Gyorgy
 • Other Telenor people working in that area: Torvald, Alf, Juan Carlos, Klaus, Gaute, Arnfinn, Lena, Gunn, (velkommen skal dere være)
 • NotesFromMeeting

Objectives

Denne sesjonen skal gi oss en liten oversikt over hjemmenett aktiviteter i Telenor. I møtet ønsker vi å gi forskjellige synsvinkel på utviklingen, slik at vi få et helhetsbildet. Det hjelper våre studenter som har begynt med masteroppgave i begrensete områder.

Kristin kommer med en liten intro til studentene. Deretter satser vi på hjemme content (litt usikkert hvem som kan fortelle), og deretter på sømløs aksess. Jeg synes at det er en god anledning til å utvide møte til en ettermiddagssesjon, onsdag, 12.10.2005, kl 1230-1530. Tiden passer for de fleste (untatt Torvald), dermed sees vi ved Telenor R&D, B7d (tentative).

Jeg vet at tiden dere har er begrenset, og legger derfor opp programmet slik at dere kan hoppe inn/og ut når det passer.

Agenda:

 1230 Intro av deltager
 1245 Framtidens hjem () 
 1330 Diskusjon
 1345 Pause
 1400 Home Content ()
 1430 Diskusjon
 1445 Seamless access and SIM authentication ()
 1505 Oppsummering
 1530 End of meeting

Studentene jobber med sine Masteroppgaver, som er dokumentert under: http://wiki.unik.no

Tilgang til hjemmeinformasjon gjennom sømløss SIM autentisering

 - Seamless home access (Ola Høiby)
 - Security issues in seamless home access (Jamal Sealiti)

Home Networking and Management

 - Mediaserver for home content (Erzsebet Somogyi) 
 - Remote management of applications on home media server (Gyorgy Kalman)

RFID: Mobilen som døråpner:

 - SMS based access management (Thomas Halvorsen og Haakon Eikenes)

Digital Identity

As you are interested in digital identities, this might be interesting for you: http://www.identity20.com/media/OSCON2005/

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on February 16, 2006, at 10:57 PM EST