Recent Changes - Search:

Research


edit SideBar


260106Telenor

PATS
sms :2023 "Access .... + avsender nr." -> Trigger en URL f.eks en web service ved unik.

web services
Hvilke muligheter og utfordringer har vi med de ulike alternativene nevnt under:

  • web services vs. uddi
  • REST (xml)
  • request/responce
Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on January 30, 2006, at 10:19 AM EST