Recent Changes - Search:

Research


edit SideBar


Haakon

Notater og møtereferat fra 1. September 2005, Telenoer:Fornebu

Til stede: Josef Noll, Kjell Myksvoll, Thomas Halvorsen og Haakon Eikenes

INF5550 kurset:

Oppgaven skal leveres i form av et essay til veileder og vil være relatert Til hovedoppgaven. Utgangspunkt for denne oppgaven:

1.NFC- forum. hva finnes i dag hva kommer i fremtiden

2.RFID + Mobil Hva finnes?

3.Scenario: server.

RFID (Radio Frequency Identification)

Består av en leser og en brikke. Leseren sender ut strøm og et spørre-signal (13,56MHZ) til brikken. Brikken fanger opp signalet fra leseren og kan eksekvere kommandoer den har fått fra leseren.

Scenario: Vi tenker oss et simkort med innebygget RFID teknologi, i en mobiltelefon. Brikken befinner seg på telefonen og leseren er plassert på en dør. Dersom man holder mobiltelefonen mot leseren på døren, vil brikken fange opp signalet og ved at brukeren aksepterer sendes det tilbake en ID kryptert ved hjelp av den bestemte appl. og døren åpnes.

RF(ID) ~ ID:appl:1 <-> encrypt ID,key

          appl:2
          appl:n

NFC- Forum (Nokia)

NFC (Near Field Communication) //trådløs kort-distanse forbindelse

Er basert på RFID teknologien(brikke og leser) I motsetning til RFID teknologien tillater NFC kun kort avstand mellom brikke og leser(få cm). Standarden spesifiserer hvordan to enheter kan etablere et p2p nettverk. Når forbindelsen er opprettet kan de to enhetene f.eks. bruke annen type teknologi til å utveksle data(f.eks blåtann)

ID

RFID ~ ID.appl ~ mobil.ID

Det må hentes ut en ID fra mobilen. Her er det to muligheter: 1.brukerens mobilnr. 2.IMSI (International Mobile Subscriber Identity)

Per i dag er det ikke slik at mobilen kjenner sitt egent nr.(nr til simkort som står i). Derfor er IMSI en mulighet. IMSI er et nr som står på simkortet(15 siffer) som er unikt. Dette kan da brukes som en ID av mobilen.

Server delivery information

"Bak" leseren kan det plasseres en server. Slik at "hus eieren" kan kontrollere hvilke ID som har adgang til døren.

Scenario2: Haakon sender en sms til server om at Thomas har adgang til døren(dato + klokkeslett f.eks).

1.Dersom nr. til Thomas er kjent: Serveren sender en sms til Thomas om at han har adgang det gitte tidsrom. Når Thomas kommer til leseren på døren er hans ID kjent og døren åpnes.

2.Dersom nr. til Thomas ikke er kjent: Server sender en sms til Thomas som ved hjelp av en j2me appl. på mobilen henter hans ID, og den sendes tilbake til server (usynlig for bruker?) Når server får sms tilbake blir Thomas lagt i "godkjent liste" og serveren/leseren kjenner da ID til Thomas. Server kan så sende ut en sms til Thomas.

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on September 04, 2005, at 07:16 PM EST