Recent Changes - Search:

Research


edit SideBar


IdentityProvider

Samtale med Tore Jønvik

  • Vanskelig å få til noe før 15.februar.
  • Europeisk møte uke 2 for å koble sammen flere IDP'er i forskjellige land (Intercop?)
  • Andre uka i februar: Møte i Barcelona om SIM autentisering
  • Web tjenester implementert hos Telenor koblet opp mot IDP:
    • 2 webshop applikasjoner
    • 1 dummy hotellbestilling
  • Mulig å få en egen IDP til disposisjon hvis ønskelig (ikke support før 15.feb ->)

Mail fra Ivar Jørstad

Siden vi ikke har tid til å hjelpe deg så veldig mye akkurat nå (vi har veldig mye å gjore frem til midten av februar), så sender jeg over noen linker til dokumentasjon som kan være nyttig for deg å lese ang. integrasjon av WAP+IDP. Dette er dokumentasjon for Sun System Access Manager 7 2005Q4.

Technical overview:
http://docs.sun.com/app/docs/doc/819-2135?l=de&q=sun+access+manager+2005q4

Developers guide:
http://docs.sun.com/app/docs/doc/819-2139/6n4et3e6p?l=de&q=sun+access+manager+2005q4&a=view

Jeg vet ikke hva slags muligheter dere har rent programmatisk på WAP gatewayen, men developers guide ovenfor beskriver hvordan en kan utvikle applikasjoner som benytter seg av Access Manager for autentisering etc. ved bruk av et klient SDK (Java og C).

I tillegg kan det være nødvendig å utvide Access Manager med en custom authentication module. Dokumentet nedenfor beskriver hvordan dette kan gjøres, men det er for en eldre versjon av Access Manager. Hvis du laster ned og installerer Access Manager, så følger det med oppdatert dokumentasjon ang. dette:
http://developers.sun.com/prodtech/identserver/reference/techart/authentication.html

Sun Enterprise System 2005Q4 (som inkluderer Access Manager) kan lastes ned fra:
http://www.sun.com/software/javaenterprisesystem/order_confirmation/

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on January 10, 2006, at 09:10 AM EST