Recent Changes - Search:

Research


edit SideBar


NextActions

Next actions

Hovedrapporten

 • Theoretisk arbeid som rapport
 • Implementering som TWiki side
 • Josef skal finne ut m det er mulig/akseptert

Tidsrammen

 • Masteroppgave 1 årsverk, (3 semester; 2 fag, 1 fag, hovedoppgave)
 • her: starter med en gang
 • Adgang + rom ved UniK (Josef gi beskjed til Tuhta og Åse ved UniK)
 • Adgang til Telenor, gjennom Tina/Ellen cc: Anders/Juan Carlos

Jobben

 • Emulator for J2ME på Mobilen, JSR-177, http://jcp.org
 • etterpå låne telefon for å implementere
 • AI: Josef snakker med Arnfinn om døråpner (2 eksemplarer)
 • mKey project in Telenor Mobile (Juan Carlos)
Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on September 04, 2005, at 07:08 PM EST