Recent Changes - Search:

Research


edit SideBar


OlasNotater

Masteroppgave Ola Høiby

Action Items:

 • optional: ("multiple devices" (IPAQ, Nokia 770, Smartphones), seamless authentication based on SAP)
 • start implementing seamless access to my services: picture (start page), music (Gyorgy) - system drawing
 • plan to have a meeting with Judith Rossebø (Telenor), 4156 3062 about authentication
 • diskutere: GSM, UMTS and service authentication (block diagrammes) with relevant interfaces
 • Møte: tirs, 8.11., kl 1030 - gjennomgang action items, innhold til Master Thesis
  • Hva er på plass: nok informasjon (0-100%, hva mangler)
  • Fullført kapitelen (0-100%).
  • Mål: 80-100 sider (sjekk!) - implementation: 60 - 70 sider. Fordele sider/kapitel.
 • Møte: Ola og Josef, onsdager 10:30 på UniK
 • Josef ferie 9.-16.11.2005
 • Ola eksamen 30.november
openAnaylse and describe MD5/hash 5 MSIDNOla, what does it mean for usage of string information
openTeste wap.unik.no/test.wmlOla, finne informasjon om tidskonstante
openStart implementation of access handler 
doneMail til Telenor om TAJosef, nytt action, access til Nokia P9261 documentation
openFunctional description of WAP gateway, traffic flowHva gjør gateway?
openTA functionality - søk på nettOla, begynne å skrive
doneBestille iView MediaPro (2.6.4 latest)
http://www.iview-multimedia.com/
Ola/Josef/Trond Dragland
doneXML file to be doneOla/Torvald har programmet - Erzebet
doneLink Architecture Seamless Login GSM/GPRS
Josef (Claes Åge Johansen)
Josef
doneKontakt Telenor Mobile, TorleifJosef
doneUttaksskjema klart, levere 5.10Josef
done1.uke i oktober, møte med Kristin Thrane
"home feature"
Josef
done12.okt 12:30-15:30 hos Telenor.Se: linkadress
doneReferances:
- WAP gateway functionality
- UMTS: traffic analyser
Se nedenfor

WAP gateway

 • Mail fra Torleif Galteland, teknisk ansvarlig hos Telenor - (WAPContentBilling.pdf - ikke offentlig tilgjengelig)
 • UMTS: traffic analyser M2005HomeInfoAccess.TrafficAnalyser

Notater Møte 20052109

 • Lese gjennom D5.2 og D5.3 (fokus: autentisering + hvordan komme seg ut)
 • Scenarioer (D1.1)- sømløs aksess, teknisk aspekt - how to
 • Lage tre egnw scenarioer om access to home data
 • Sømløs autentication D5.2 + D5.3 - hvilke muligheter finnes
 • Se gjennom presentasjonene om UMTS arkitekturen - finne bilder

Notater Møte 20051409

 • Lese gjennom D1.1, D2.1
D5.2 og D5.3 (fokus: autentisering + hvordan komme seg ut)
 • Scenarioer - konsentrere meg om sømløs aksess
 • Lage tre scenarioer om access to home data
 • Sømløs autentication - hvilke muligheter finnes
 • Se gjennom presentasjonene om UMTS arkitekturen - finne bilder
 • Ikke gå for dypt ned

Notater Møte 20050908 hos Telenor

 • ePS deliverables
  • Scenarios - Home scenario "Content at Home Everywhere"
  • Technology Access to Home & Content
  • Linksys Picture Gallery
 • Summary - Deliverables:
  • WP1 - Scenarios
  • WP2 - Summary & Architecture
  • (WP4 Content Management)
  • WP5 Seamless autentication
 • Java, php -> xml
php: Linksys: Apache, php
 • JAlbum
export EXIF

Notater Møte 20050906

 • Torsdag, 8.9. møte hos Telenor, bygg B, Registrer deg som besøker av Torvald Konstali, tlf 91102081.
 • Hakke inn notater
 • Fyll ut mastergradskjema, med Øivind Kure & Josef Noll
 • Startdato?

Script på wap.telenormobil.no

 • Finnes det IP xxx.xxx.xxx.xxx hos telenormobil?
 • Mobilnr i header (script som spør etter mobilnr)
 • Andre muligheter:
  • Mobilnummer på SIM: Hvordan spørre mobilen?

Hos telenormobil: Script

Home Server: Linksys NSLU2

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on June 13, 2006, at 11:14 AM EST