Recent Changes - Search:

Research


edit SideBar


Attach:UK-flag-small.png Δ
(google translate)

Nordområdene er rikt på olje, gass og fiskeri ressurser og er derfor av strategisk interesse for Norge. Utnyttelse av ressursene og økning av transporten i havområdet vil bli lettere med gode kommunikasjonsløsninger. Utfordringer er å knytte sammen informasjoner fra fartøyer, installasjoner, og objekter og etablere en omfattende kommunikasjonsløsning. Universitetssenteret på Kjeller (UNIK) skal utvide sin forskningssatsning på det området.

Vi søker etter en Post Doc innen fagområdet kommunikasjonsløsninger eller tilsvarende. Stillingen er midlertidig for ett år med mulighet for forlengelse i ett år til avhengig av finansiering. Stillingen er knyttet til UNIK som er en privat stiftelse opprettet av Universitetet i Oslo (UiO), Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU), Institutt for energiteknikk (IFE), Forsvarets forsknings institutt (FFI) og Telenor R&I, med følgende formål:

  • å gi undervisning og veiledning på master- og Ph.D. nivå, fortrinnsvis for UiO- og NTNU-studenter, i hovedsak på fagområder hvor forskningsinstituttene på Kjeller har faglig tyngde og som styret finner hensiktsmessig.
  • å styrke forsknings- og undervisningssamarbeidet mellom Kjellerinstituttene, UiO, NTNU og næringslivet.

Arbeidsoppgaver

  • Utarbeide utfordringer ved kommunikasjon i Nordområdene, både innenfor og på tvers av fagfelter. Disse fagfeltene er bl.a. fiskerinæring, oppdrettsnæring, olje- og gassindustrien, miljøovervåking, kystvakt og militæroperasjoner.
  • Etablere målescenarier for kommunikasjon i nordområdene, både for satellit-, fartøy- og landbasert kommunikasjon.
  • Etablere samarbeid mellom Kjellerinstitutene og andre aktører for å etablere kommunikasjonsmålinger i nord.
  • Være pådriver til felles forskningsaktiviteter mellom Kjellerinstitutene, UNIK, nasjonale og internasjonale aktører.

Kvalifikasjoner

  • Doktorgrad innen radiokommunikasjon eller tilsvarende
  • Dokumentert erfaring med analyse av kommunikasjonsdata og betydningen for ende-til-ende kommunikasjon.

Lønn som Post Doc, lønnsramme 24 i Statens regulativ, lønnstrinn 57 til 60, avhengig av kompetansen og erfaring. Brutto årslønn i lønnstrinn 57 er for tiden kr 435 500. Søknad med CV, vitnemål,attester, publikasjonsliste og referanser sendes innen 9. januar 2009 elektronisk til , alternativt til: UNIK, postboks 70, 2027 Kjeller.

Kontaktpersoner

Josef Noll, , p: 6484 4745, m: 9083 8066
Gerd Haugen Mariniusson, , p: +47 6484 4703

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on January 27, 2009, at 12:57 PM EST