Recent Changes - Search:

Research


edit SideBar


RD-demo

Mitt eget mål med RFID-jobbingen er todelt (i prioritert rekkefølge):

 o demoer for demorom i første et. her på FBU
  - inkluderer visuell presentasjon og det forsvever meg at det
   ville være en fordel om dette var en web-side der man "klikker"
   seg igjennom noen demoer - kjører da ie i "kiosk-modus".
  - tjenesten på web-server må da kommunisere med:
   1. Nokia-telefonen, skjer via SMS (mot bestemt portnummer slik
    at meldinger snappes opp av J2ME appl og tolkes - SMS-en er
    usynlig for bruker)
   2. Kortleser, en eller flere. Kortleser(ene) må her være under
    kontroll av en "server" - som like gjerne kan være en web-
    server - som igjen kommuniserer med web-serveren som har
    tjenesten for "demoen". Toveis kommunikasjon.
  Kommer til å satse på "Ruby on Rails" (www.rubyonrails.com) for å
  utvikle demoene. Har bl.a. en del Ajax-støtte som kan brukes til
  å gi "presentasjonene" en mer direke "interaktiv følelse".

 o Legge et Ruby API over kortleser API-et (som er i C). Ruby er et
  skriptspråk tilsvarende Perl og får man kontrollert leseren fra
  Ruby vil forhåpentligvis utviklingstiden kunne reduseres en god
  del. Blir da også lett å inkludere kortleseren i en "Rails"
  implementasjon.

Så snart man har fått til første demo i hht. overstående "metodikk" vil jeg tro at man da har et "rammeverk" som gjør at det vil gå vesentlig raskere å få andre løsninger/demoer på plass (er optimist akkurat her).

Av demoer som er planlagt har vi følgende:

 - bussbillett, kopi av Oslo Sporveiers løsning men med telefon som
  betalingsmiddel. Eks. at hvis man går på bussen men ikke har
  flere billetter igjen på RFID/telefonen så får man automatisk en
  SMS med sp. om man vil fylle opp med en eller flere billetter
  mot betaling. Betaling skjer eks. via mobilhandel.

 - SAS/flyreiser. Billett bestilles på web, "bestilling/kvittering"
  sendes til RFID/mobiltelefon med SMS. Man tropper opp på flyplassen
  og vifter med telefonen foran en boks der, billett og bagasjelapper
  skrives ut.

> Establish architecture with all components

Beskrivelsen over er en måte, men kanskje noe "demorettet". Hva må til ved storskala installasjoner?

> HomeServer?: Install SMS based authentication with access rights

Er uhyre interessant. Eks. lesere ved inngangsdør og andre steder forbundet til en maskin (NSLU2?) som så trigger SMS-er for ulike formål. Utover ren adgangskontroll, kan man tenke seg andre ting? Oppslagstavle? (Avlesning av RFID fører til at man blir sendt til en web-side med informasjon.) Andre ting?

> Telecom service platform: Establish SMS send functionality (might be > dummy)

Lokalt: kannel (www.kannel.org). I større sammenhenger en "large account" konto, i praksis via PATS?

> Mobile: SMS communication with SIM card

Nokia SDK inkluderer dette (mener jeg å huske).

> Optional: Implement solution on Linux based Linksys NSLU2

Leserene bruker serieport, mens NSLU2 har USB. Hva med blåtann i mellom? Det finnes ferdige moduler som kan brukes. For mange variabler?

> Risk & Security analysis: What are the risks and vulnerabilities in > the concept, how to deal with them.

Viktig at noen ser på dette.

For ordens skyld, jeg oppfatter det ikke som noe problem at vi evnt. setter studenter til å jobbe med løsninger innenfor de samme områder som det demoene listet over omfatter. Vi får da to eller flere demo-løsninger på de samme tingene, men dette er slett ikke noen ulempe, da vi forhåpentligvis får opp helt forskjellige måter å løse det på. I tillegg bør studentløsningene naturligvis inkludere tanker/synspunkt på hvordan løsningen bør/må implementeres i en reell setting og må da nødvendigvis bli mer generell enn en ren demoløsning.

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on August 24, 2005, at 03:59 PM EST