Recent Changes - Search:

Research


edit SideBar


SeniorSurf - Personlig Hjemmeside for godt voksne, dvs 50+

SeniorSurf er et initiativ av UniK og SeniorNett Norge for sammen med norske IKT-bedrifter å gi seniorer en enklere adgang til Internett både på PC og Mobil.

Målsetning

 • Etablere en SeniorPortal for enklere bruk av Internett
 • Portalen skal dynamisk ta hensyn til den enkeltes:
  • preferanser (hva liker jeg),
  • omgivelser (velger det som er relevant i øyeblikket)
  • 'push-tjenester', varsel om begivenheter av interesse (nyheter, vær, tilbud, ...)
 • Mulige teknologiske plattformer: Semantisk Web, Web Services, Intelligent Agents, Semantic Profiles, etc.

Nytt

 • Møte 9.3.2007, kl 0900-1100 hos Seniornett, Nedre Slottsgt. 13, 0157 Oslo - definisjon av arbeidspakker, fordeling av skrivearbeid
  • registrer deg her:
 • Møte 12.2.2007, kl 1300-1500 hos Seniornett,
 • Referat fra møte 12.2.2007

Bakgrunn og krav

 • 1.2 Mio Nordman er over 55, 0.75 Mio er ikke på nett
 • Stortingsmelding 17
 • personlig portal, med preferanser
 • etablering av sosiale nett, f eks tett kontakt med barn, barnebarn, venner (utveksling av tekst og bilder)
 • motivere for utvidet bruk av Internett (ikke samme startsiden hele tiden, men ny og aktuell inforasjon)
 • push-tjenester: nyheter, vær
 • PC og mobil integrasjon (Samme tjenester på PC og Mobil)

Partner

 • Seniornett, Tore Langemyr Larsen,
 • Universitetsstudiene på Kjeller, Josef Noll ( , Erik Lillevold ( )
 • ARM Lingua (language learning), Karl Hofsø

interesserte

 • Telenor (Trondheim, eller Per Helmersen, Telenor)
 • My Place (Odin Johansen)
 • FP6 Diadem: Norsk Regnesentral, Mora AS, Bluegarden AS, Karde AS, Attach:PressemeldingDiadem.pdfΔ
 • Røros kommune, Infonett Røros
 • Opera Software (Kjetil Kjernsmo,
 • FAD (Fornyingsdepartementet)
 • Ivar Leveraas (Seniorportal)
 • Movation AS, ZiZZr.no (mobil platform med personaliserte tjenester)

Aksjonspunkter

 • Erik lager invitasjonen, som sendes ut av Erik, Josef og Tore
 • Erik ta kontakt med: Røros, NR
 • Josef ta kontakt med: Opera, Telenor, Movation, ZiZZr og ARM Lingua
 • Tore ta kontakt med: FAD, Ivar Leveraas, My Place

Related info

follows eTen activities, Norway supports it, http://www.icp.pt/template20.jsp?categoryId=3730&contentId=444179

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on March 27, 2007, at 06:12 PM EST