Recent Changes - Search:

Research


edit SideBar


Smsj2me

SMS håndtering med Java ME

WMA - Wireless Messaging API
(optional feature on MIDP 1.0 and 2.0 phones)

  • Allows application to send and recieve SMS (and CBS) while running.
  • While not running applications needs to be registerred with the Push Registry.

Push Registry
(MIDP 2.0 spec)

  • Recieve message
  • Header with specific port
  • pass message to application registered to that port (not necessarily J2ME app)
  • in J2ME case: message gets passed through JAM to the correct application

SMS(Push Registry)/OTA -> JAM (Java Application Manager) -> J2ME Application (via port# in SMS header)

javax.wireless.messaging.MessageListener

javax.wireless.messaging.BinaryMessage

the URL must be defined in the .jad file (looks like sms://:16854) -hvis porten er i bruk fra før, feiler installasjonen av ny app (iallefall port -> app-funksjonaliteten). Dette kan omgåes med dynamisk port, dvs. forandre innholdet av .jad fila før den sendes til mobil. (.jad filer er i ren tekst format, ingen kompilering nødvendig). MIDlet-Install-Notify kan sende en feilmelding til applikasjonstilbyderen som sender en ny jad fil (med nytt portnummer). -Dette er et lite problem da svært få bruker mange portnummer på mobilen sin.

Extra security: binary hash in the beginning of each message

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on January 12, 2006, at 10:36 AM EST