Recent Changes - Search:

Research


edit SideBar


SumoPhD

-

Stilling som stipendiat innen Wireless Authentication

Sømløs autentisering til personaliserte tjeneste er en hovedutfordring for alle systemer. GSM/UMTS bruker SIM bruker SIM basert autentisering, mens trådløs autentisering in WLAN (Wifi, WiMAX,...) er bare delvis basert på SIM kort. Prosjektet vil være konsentrert om SIM basert autentisering og distribusjon i trådløse nett (Bluetooth, RFID/NFC, Wifi), og hvordan autentisering brukes for sømløs tjenesteaksess. Dette er en tjenesteaksess, som også tar vare på brukerpreferanse og brukerens privatsfære.

Stillingen er finansert fra Norges forskningråd gjennom ITEA Sumo prosjektet. Stipendiaten vil jobbe sammen med internasjonale og nasjonale prosjektdeltagere fra Telenor, Birdstep og BeepScience, med UniK studenter og forskere. Søknaden merkes Wireless Authentication.

Arbeidssted er UniK. Lønn etter statens regulativ. Søknad med CV, kopi av vitnemål og navn på to referanser sendes til eller til UniK, Boks 70, 2027 Kjeller. Merk søknaden med "Wireless Authentication". Søknadsfrist 25. november 2005.

Spørsmål om stillingen kan rettes til :
Prof. stip. Josef Noll, UniK, mobil: 9083 8066,

Ytterlige informasjon:

Arbeidet omfatter:

  • teoretisk: nøkkel: utveksling, sikkerhet
  • implementasjon: bruker NFC (www.nfc-forum.org)
  • standardisering: ECMA, NFC nøkkelutveksling
  • demo: vise hvordan aksess kan ser ut

PhDConditions from University of Oslo (UiO)

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on November 17, 2005, at 03:16 PM EST