Recent Changes - Search:

Research


edit SideBar


Thomas

Møtereferat og egne oppfatninger av oppgaven

Møtedato: 1. september 2005, Telenor, Fornebu

Til stede: Kjell Myksvoll, Josef Noll, Haakon Eikenes og Thomas Halvorsen

INF5550 - Det skal i løpet av høsten levere et 10-15 siders essay/problemnotat til veileder. Vurdering er godkjent/ikke godkjent. Tema for oppgaven: NFC Forum

  • Hva finnes idag
  • Hva kommer i fremtiden
  • Applikasjoner/bruk

Oppgaven

Arbeide med NFC på mobiltelefon Java, JSR-177 (www.jcp.org) Utviklingen prøves ut på emulator i starten og beveger seg over på prototyp mobil, med RFID leser + skriver, mot slutten. Hovedmålet er å få/sende sms (usynlig for bruker) og lese fra/skrive til RFID-brikka.

Ettersom det er låser, konto og personlig informasjon det er snakk om må identifikasjonen være sikker og ikke kunne misbrukes. ID kan derfor ikke bare være ren RFID-kode, men en kombinasjon av info fra både SIM-kort og RFID, samt en form for kryptering. RFID vil sannsynligvis komme på SIM-kortet etterhvert, men foreløpig emulerer vi SIM-kort ID (virtuell ID) Applikasjonen på telefonen må i tillegg kunne styre riktig RFID signal tilbake til en leser.

JosefNoll: Jeg fikk en advarsel fra Juan Carlos om konfidentialitet i forhold til Nokia (Telenor & Nokia har skrevet under konfidentialitetsavtale). Vi kan nevne utviklingskit, men ikke skrive om hvordan den ser ut internt

Mobilen er ikke klar over og kan ikke hente telefornummeret på SIM-kortet, kun IMSI (International Mobile Subscriber Identity) nummeret.

Det kan også hende en RFID leser skal programmeres (serieport, med/uten API) for å teste mobilen på.

Jeg er opptatt med forelesning og jobb mandag.

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on September 05, 2005, at 10:55 AM EST