Recent Changes - Search:

Research@UNIK

Admin & Tools

Mobile Networking

edit SideBar

UniK, Kjeller

MobiltBankforum

SIM og Mobilen - min sikkerhetsarkitektur til avanserte tjenester"

Jeg er takknemelig for innspillet ditt:

  • Hva er RFID/NFC?
  • Hvordan kan det utnyttes; særlig i forbindelse med kjøp og transaksjoner
  • Hvilke forventninger har terminal-leverandører og teleoperatører til utbredelsen av denne teknologien.
  • Hvordan kan/bør bankene forholde seg til RfID/Nfc.

På vår web har vi hatt regelmessige oppdateringer fra det internasjonale nyhetsbildet (og det norske) ang. RfID, blandt annet om Mastercards Paypass-tjeneste, Motorola-Mastercards samarbeid, Nokias 3220 med RfID deksel, NTT DoCoMo Felica tjeneste, satsningen i NFC form (der de fleste sentrale aktører nå er medlemmer).

Petter Taugbøl
Koordinator Mobilt Bankforum
+47 90164872, petter@taugbol.no

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on June 13, 2005, at 04:39 PM EST