Recent Changes - Search:

Research@UNIK

Admin & Tools

Mobile Networking

edit SideBar

UniK, Kjeller

RadioPredictionModelling

paper for IEEE transcation

Actions:

  • Josef: Hent referanser. Legg inn
  • Magne: Lag avsnitt om intro til modellering. Karakterisering av typer modeller
    • Statistical models: 2 setninger Magne, fordeler, ulemper -> Referanse
    • Deterministic models, -> Referanse
  • Magne: Utvid delen med evaluering av modeller og sammenligning. Slide 24 med Tabell
  • Josef intro/overgang: Easy, statistical variation (ikke bare tall) til kap. III
  • Josef kap IV: studere usikkerhet av prediksjonsmodeller

Neste møte: man, 16.01. 09:30

Attach:ReferencesSearch.rtfΔ

Attach:ModellingVersion0.3.docΔ

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on May 24, 2007, at 02:40 PM EST