Recent Changes - Search:

Research@UNIK

Admin & Tools

Mobile Networking

edit SideBar

UniK, Kjeller

paper submission WWRF #17 WG2

title: "Business Evaulations of Service Roaming in Mobile Networks"

Som forberedelser til et bidrag har jeg sett på presentasjonen din fra Koblenz -> https://asg-platform.org/twiki/pub/Internal/IndustryWorkshop5thASGWeek/BusinessPotential_Noll.pdf (Det var denne du ønsket å ta utgangspunkt i ?)

Call for Contributions to WWRFF17 Meeting - Serving and managing users in a heterogeneous environment (http://www.wireless-world-research.org/meetings/WWRF17/WWRF17_CfC_release2.pdf)

  • takk

Vi bør bestemme I utgangspunktet hvilken WG vårt paper sorterer under. Etter mitt skjønn burde det passe bra med forskningsområdet til WG2, dvs WG2 (Service Architecture) covers the service architecture and enabling technologies for wireless communication systems following the approach to make the user the driving force. It investigates user-centric, ubiquitous and context-aware service environments. Specific areas are:

  • WG2

New trends and concepts for I-centric communications, including business models, ambient-awareness, service personalization and service adaptation Applying Semantic Web Technologies for mobile communications Service requirements to the underlying Communication Subsystem Mobile Service Platforms including middleware for mobile device Generic Service Elements: OSA/Parlay/IMS transition towards Wireless World Enabling Technologies & Standards

Særlig synes punktet om ” Applying Semantic Web Technologies for mobile communications å passé perrfekt for første del av presentasjonen. Jeg er noe usikker hvor egnet den siste delen som er mer business-orientert vil være. Min foreløpige konklusjon er at den vil være verdifull dersom vi vektlegger mer fordelene ved å realisere mobile applikasjoner baser på Semantic Web, og toner ned forretningsaspektet.

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on August 23, 2006, at 03:14 PM EST