Recent Changes - Search:

Research@UNIK

Admin & Tools

Mobile Networking

edit SideBar

UniK, Kjeller

What is Identity - some points of discussion

Web 2.0

 • personalised Web
 • "direct into your face"

Identity 2.0 comes from Web 2.0

 • 5-20 passwords
 • payment with Visa...

Security

 • transaction secure enough (phishing)
  • getting information from me, and get money out
 • ID secure enough (fake web sites, pharming)
  • using my identity, act on behalf of me
  • selling identity

Keywords

 • AJAX
 • Radius, Kerberos, - authentication mechanisms for Internet
 • SAML - protocol for information exchange (e.g. SSO), SOAP exchange with secure token

Organisations

 • Sxip
 • Microsoft
 • Liberty Alliance
 • YADIS - distributing my security
 • OASIS (SAML ~ Idenity 1.5)

Microsoft documentation

 • Laws of Identity (7 laws), very good documentation

Oracle Identity management

 • designed for Oracle 10g

I forrige uke gjorde Oracle sin verktøypakke Identity Management 10g Release 3 allment tilgjengelig. Pakken tilbyr hjelpemidler for sikker ID-håndtering i heterogene miljøer, slik at brukere logger seg på én gang for å nå alle tjenester, også der brukeren kommer utenfra og autentisert av den tredje part.

Pakken retter seg etter åpne standarder, og skal løse mange av de ID-relaterte utfordringer bedrifter møter når de legger om til tjenesteorientert tankegang. Oracle deltar i svært mye ID-orientert standardiseringsarbeid, blant annet utviklingen av rammeverket WS-I, standardene som Liberty Alliance tar seg av (det vil si SAML, Liberty ID Federation Framework og WS-Federation), samt det som foregår i Oasis.

Mye av teknologien i pakken – suiten – er utviklet av mindre selskaper som Oracle nylig har kjøpt.

– Det er nisjeaktører vi har kjøpt, forklarer teknologiderektør Rune Syverinsen i Oracle Norge til digi.no. – Det dreier seg om selskaper som har vært tidlig ute med å implementere produkter og som vi integrerer i vår nye ID-suite.

De viktigste selskapene for ID Management 10g R3 er Octet String, Thor Technology og Oblix.

Octet String har bidratt med en virtuell katalogjener som forener for eksempel domener under ActiveDirectory eller Novell. Det innebærer at tjenester og applikasjoner kan henvende seg til ett sted, den virtuelle katalogtjeneren, for å hente informasjon om brukere og hvilke rettigheter de har.

Bidraget til Thor Technology supplerer den virtuelle katalogtjeneren ved å sørge for at applikasjoner som ikke er laget med tanke på å forholde seg til katalogtjenester, automatisk får oppdatert sine interne brukertabeller med endringene i katalogtjenestene. Løsningen tilfredsstiller amerikanske krav til «compliance», det vil si til kontroll over hvem som har – og hadde – tilgang til hvilke tjenester, når og hvor.

Løsningen til Oblix dekker en tredje type utfordring når man skal forene engangspålogging mot mange tjenester i en stor portal med en desentralisert administrasjon av brukerne. I stedet for å se på alle brukere under ett, innfører man et hierarki. I Hydro brukes Oblix slik at Hydro selv bare forvalter én kontaktperson fra hver underleverandør. Denne kontaktpersonen har ansvaret for å forvalte sine brukere. I sjargongen snakker man om et «forvaltersystem» for ID. Kontaktpersonen legger selv inn de brukerne som underleverandøren mener det er hensiktsmessig å gi tilgang til portalen.

Oracles ID-håndtering tilbyr også en ordning, kjent som «federation», der en bruker leverer sin ID til et system som en webtjeneste. Webtjenesten viser at en av systemets partnere allerede har godkjent ID-en, og at vedkommende følgelig kan slippes inn. Utfordringen her er at godkjenningen ikke skal være avhengig av at de to ID-håndteringssystemene bygger på den samme teknologiske plattformen.

ID Management 10g R3 skal integrere dette, og mer, i en løsning som skal kunne installeres mens applikasjonene den skal betjene er i drift. Den er umiddelbart tilrettelagt for Oracles egne applikasjoner, som E-Business Suite, JD Edwards, PeopleSoft og Siebel, og for SAP.

– Rikstrygdeverket (RTV) kjøpte løsningen til Octet String før vi kjøpte selskapet, forteller Syverinsen. – Nå skal Aetat og RTV slås sammen til én etat. Alle trenger tilgang til de gamle systemene, samtidig som saksbehandlerne må ha en felles portal. Man må ha kontroll helt ned på personnivå, ikke bare for å vite hvem den enkelte brukeren er, men også hva vedkommende har lov til å gjøre.

Tjenesteorientert tankegang gjør at bedrifter må tenke gjennom brukerautentisering og rettighetsstyring på nytt.

– Før hadde man monolittiske systemer, for eksempel pakker for CRM eller ERP, som var vant til å ha full kontroll, også over hvem som var brukere og hva de kunne gjøre. Så lenge man holder seg til hele pakker, er dette helt i orden. ---

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on August 25, 2006, at 10:17 AM EST