Recent Changes - Search:

Research@UNIK

Admin & Tools

Mobile Networking

edit SideBar

UniK, Kjeller

Who does what, contacts etc

Denne siden innholder privat notater av Josef om prosedurer, personer etc

this page contains privat notes from Josef about procedures, people and relations

UNIK

Attach:UNIK-organisation-b.png Δ

 • Director: Tor
 • Ledergruppen er rådgivende til direktøren: Tor, Øyvind, Oddvar
 • IT-faglig team: Oddvar (leder) Trond, Arild
  • hva er drift, hva som er overordnet, sparkes oppover, avgjøres,
 • Studadm Kaja (leder), Kristin, Tuhta
 • Hus-teknisk, Trond (leder), Øyvind (vaktmester)
 • Hus-adm: Hellfrid (leder), Kristin, Annbjørg, Karim
 • Personal og prosjekt: Gerd (leder), Kristin, Hellfrid
 • Informasjon: Kristin (leder), Kaja, Tor

UNIKs styret (2009/2010):

 • Mads Nygård, styreleder, NTNU
 • Svein Rollvik, nestleder, FFI
 • Knut Liestøl, UiO
 • Bjørg Andresen, IFE
 • Hans-Erik Karsten, NHO
 • Arild Hemstad, tekn/administrativ
 • Øivind Kure, vara: Josef Noll - vitenskapelige
 • Tomas Sandmo, vara: Fredrik Stray - Master students
 • Lars Lydersen, vara: Toan Hoang - Phd students

(UNIKs Organisasjonen 2008/2009Δ)

ICT and Ifi

ICT gruppens representanter i gremier hos Ifi

 • I:SIM gruppeleder: Audun Jøsand, vara: Josef Noll (2010-2011)
 • Programmråd for Informatikk (Josef Noll, 2011-2012) - Leder: Stein Gjessing, Kirsti Dalseth
 • Undervisningsutvalget: (2009-2010) Audun Jøsang, og Josef Noll er 1. vararepresentant. Are Hjøringnes er UNIKs 2. vararepresentant.

Mobile technologies, contacts

 • GSM/UMTS: Anne Mari Nordvig (Telenor), Magne Pettersen - Telenor,
 • Security in Mobile Systems
 • WAP, Java, Telenor R&D
 • Java programming: J2SE, J2ME; (1. språk som alle studenter lærer + 3 videre kurs: algorithmen, kompilator i Java, ...)
 • Home: OSGi, - ingen
 • Web Services, webservice/SOAP and web-applications (servlets or other).
 • Semantic, Ontology -> Informasjonssysteme på nett (Gisle Hanemyr), Roar Fjellheim
  • Ole-Erik Hedenstad, FFI, 2003 En ny informasjonsstruktur -innngangsbilletten til Nettverkbasert Forsvar

Ad hoc nettverk, QoS, sensor nettverk:

 • Øivind Kure, Frank Li

Kryptering:

 • Leif Nilsen UniK/Thales

Datasikkerhet:

 • Audun Jøsand (UNIK)
 • Ronny Windvik, Lasse Øverlier, Kjetil Mosesen; alle FFI
 • Security in Mobile Systems (see above)

Andre systeme

 • Distribuerte Multimedia System (Thomas Plageman, Vera Gøbel), QoS, Database
 • Hyperspektrale avbilding, Torbjørn Skauli, FFI
 • Network og data(Frank Eliassen), Simula, distribuerte Systeme
 • Sharepoint: http://torvet.unik.no/info/Shared%20Documents/

Recommended courses for security and mobility (I:SIM), see:

UiO, Ifi

Masteropgaver hos UiO

 • Ifi evaluering

Masteroppgaver hos NTNU

Telenor links

 • Telenor (Business) som jobber med hjemmetjenester (sikkerhet, overvåking, lagring av innhold, streaming av egen musikk)?
  • Wenche Nag: Trygve Jarholt og studerer hvilken GW som er hensiktsmessig i forhold til å tilby hjemmetjenester, bl.a overvåkning og drift av hjemmenett.
  • Olai Bendik Erdal. Tror han har jobbed med disse tingene. Er du interessert i Mobile, kan du kontakte Hans Christian Maurud.

Forelseer UniK (snapshot 2006/2007)

Vår

 UNIK4150 – Terje Tjelta
 UNIK4180 – Are Hjørungnes
 UNIK4190 – Torleiv Maseng
 UNIK4230 – Magne Pettersen
 UNIK4250 – Chunming Rong
 UNIK4280 – Boning Feng
 UNIK4290 – Frank Li
 UNIK4310 – Bjørn Johan Slagsvold
 UNIK4330 – Erling Malivin Sunde
 UNIK4360 – Richard Norland
 UNIK4500 – Oddvar Hallingstad
 UNIK4510 – Dan-Johan Weydahl
 UNIK4540 – Oddvar Hallingstad
 UNIK4560 – Oddvar Hallingstad
 UNIK4630 – Roar A Fjellheim
 UNIK4650 – Ian Bednar
 UNIK4660 – Øyvind Andreassen
 UNIK4710 – Josef Noll
 UNIK9910 – Mérouane Debbah, Are Hjørungnes 

 Høst
 UNIK4000 – Helge Godø
 UNIK4100 – Lars Erling Bråten
 UNIK4110 – Agne Nordbotten
 UNIK4140 – Adam Balfour
 UNIK4170 – Pål Orten, Ola Jetlund
 UNIK4200 – Ingvild Sorteberg
 UNIK4220 – Leif Nilsen
 UNIK4260 – Walther Åsen
 UNIK4270 – Eli Winjum
 UNIK4320 – Leif Halbo
 UNIK4350 – Aasmund Sudbø
 UNIK4400 – Trygve Sparr
 UNIK4450 – Erik Stensrud Marstein
 UNIK4500 – Oddvar Hallingstad
 UNIK4560 – Oddvar Hallingstad
 UNIK4590 – Idar Dyrdal
 UNIK4700 – Josef Noll
 UNIK9920 – Øivind Kure, Paal Engelstad

UiO, Ifi & UNIK, admin contacts

PhD education at UiO

FYS

 • Studiekoordinator:

Tilsynssensor

 • Pekka Jäppinen, LUT, see details on process in Process

Publications & admin

 • how to register to Frida
 • Sjekk om tidskriftet/forlaget du har publisert i er godkjent: http://dbh.nsd.uib.no/kanaler
  • Contact: Anne Cathrine Modahl eller Arne Maus
 • Fristen 2009/2010: 31.12.2009 - sjekk at tidskrift er godkjent; 1. feb 2010 - sjekk at alt er rapportert til Frida
 • Bistillinger må registreres ved https://www.uio.no/cgi-bin/usit/sgm/side.cgi?lang=nb

EU support

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on August 30, 2010, at 12:25 AM EST